LSM.LV: VIDEO: «Nāc līdzās!» nometnē apgūst mūzikas instrumentus un tiekas ar suņiem

https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/cilvekstasti/video-nac-lidzas-nometne-apgust-muzikas-instrumentus-un-tiekas-ar-suniem.a329694/?fbclid=IwAR21XWqLgKLFJZJkSMwCU4RUkKGowI-86cBUYKKGCKRCE5oKxqDSmSZfXnU

Pievieno komentāru
  1. Send