Festivāls Nāc līdzās!

Festivāls Nāc līdzās!

Integratīvais mākslas festivāls NĀC LĪDZĀS savu aizsākumu guva 1997.gadā, kad fonda vadītāja Sarma Freiberga Sv. Valentīna dienā sarīkoja pirmo labdarības akciju NĀC LĪDZĀS!

Latvija tikai dažus gadus dzīvoja kā neatkarīga valsts un sabiedrības integrācijas ideja dzīvoja vien reto prātos. Reālajā dzīvē to praktiski nebija. Bet Sarma Freiberga jau tad, būdama savas privātās deju skolas vadītāja, gribēja realizēt šo mērķi – atrast ceļu kā palīdzēt bērniem ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrības kopumā. Un tā radās šī festivāla rīkošanas ideja – veicināt iekļaujošo sabiedrību izmantojot cilvēka radošo spēku, viņa mākslas talantus.

Mūsu festivāls ir aicinājums ikvienam bērnam un jaunietim ar īpašām vajadzībām nākt līdzās veselajiem, mājās un ģimenēs dzīvojošajiem, uz skatuves – dziedāt, dejot, spēlēt teātri, runāt dzeju kopā ar citiem bērniem un jauniešiem, lai arī viņi sajustos kā līdzvērtīgi šajā sabiedrībā. Vismaz radošajās izpausmēs mēs varam būt līdzvērtīgi.

Fonds Nāc līdzās! vēlas dot iespēju Latvijas bērniem invalīdiem, bāreņiem un citiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām piedalīties mūsu rīkotajā festivālā “Nāc līdzās!” un tādējādi veicināt viņu radošā potenciāla attīstību.

Šodien 1997.gadā iesāktā labdarības akcija izaugusi līdz lielam starptautiskam festivālam, kas aptver visu Latviju. Festivāls audzis gan dalībnieku skaitliskā ziņā – no pāris desmitiem pirmajā akcijā līdz pāri par 1000 dalībniekiem pēdējos gados, gan tas paplašinājis savas ģeogrāfiskās robežas – no Rīgas tas izgājis arī Latvijas reģionos – Latgalē, Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē. Vairākus gadus tam pievienojušies dalībnieki no Igaunijas. Un festivāls turpina meklēt jaunus draugus ārpus Latvijas robežām.

Festivāls notiek vairākās kārtās: Vispirms notiek visos 4 Latvijas novados reģionālie festivāli, kuru labākie priekšnesumi un radošie mākslas darbi tiek izvirzīti uz Rīgas lielo festivāla koncertu un mākslas darbu izstādi.

Rīgas lielkoncertā tiek nominēti 12 laureāti, kuriem nu jau daudzus gadus ir dota iespēja uzstāties Ziemassvētku koncertā pie Īpašas eglītes (tās rotas arī darinājuši bērni ar īpašām vajadzībām) – Nāc līdzās Ziemassvētkos, kuru pilnībā filmē Latvijas televīzija un pārraida visā Latvijā pašos Ziemassvētkos. Pēdējos gados iz izveidojusies laba sadarbības arī ar Latvijas radio, kurš arī translēja ziemassvētku koncertu savā ēterā.

Festivāla pastāvēšanas gados tā laureātu pulkā ir bijuši ļoti apdāvināti un talantīgi bērni, kas ar saviem priekšnesumiem iepriecinājuši ne tikai Latvijas sabiedrību, bet viņi (vājredzīgo un neredzīgo bērnu pūšamo instrumentu grupu) ir aicināti arī spēlēt Anglijas karalienei Elizabetei, kad viņa viesojās Latvijā.

Vairākus gadus festivāla Nāc līdzās labākie dejotāji (arī ratiņdejotāji) uzstājušies Starptautiskajā bērnu un jauniešu deju festivālā Sprīdītis, kas kopš 1995.gada Latvijā notika 12 gadus.

Festivāla Nāc līdzās rīkošanā Fonds saņēmis atbalstu gan no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, gan pilsētu pašvaldībām, gan uzņēmējiem.

Taču, lai festivāli būtu labi noorganizēti, ar šiem līdzekļiem nepietiek. Tādēļ Nāc līdzās fonds aicina ziedot finansiālos līdzekļus tā darbības nodrošināšanai, jo festivāla ilglaicīgā pastāvēšana rāda to, ka šis festivāls bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām ir ļoti nepieciešams viņu maksimāli labvēlīgai attīstībai. Jo palīdzot šiem bērniem, mēs palīdzam arī sev un dodam iespēju mums visiem kopā dzīvot labākā, harmoniskākā sabiedrībā.

Festivālu fondam ir piešķirta sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod uzņēmumiem, kuri ziedo tam līdzekļus, saņemt Latvijas likumdošanā paredzētos nodokļu atvieglojumus.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

*2024.gada nolikums drīzumā sekos.