Iekšējās kārtības noteikumi

Lūdzam Fonda Nāc līdzās! organizēto nodarbību apmeklētājus iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem.