Fonda Nāc līdzās! stratēģija 2020-2025

Misija

Cilvēku ar īpašām vajadzībām cilvēktiesību un pilsoniskās apziņas stiprināšana

Vērtības

 • Cilvēka līdztiesība
 • Cieņpilna attieksme
 • Godprātība

Vīzija

Iekļaujošas sabiedrības veicināšana, izmantojot kultūru kā instrumentu, vienlaikus veicinot pilsoniskās pašapzinas paaugstināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un organizācijas kapacitātes stiprināšanu

Mērķis

Vadošais Radošo spēju attīstības centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu vieta kultūras ainavā un sabiedrībā kā vienlīdzīgiem praktiķiem un cilvēkiem, lai viņi  apzinātos savas cilvēktiesības uz kultūru un kultūrizglītību, lai aktivizētu viņu pilsonisko pašapziņu

Organizācijas darbības jomas

 • Kultūra
 • Kultūrizglītība
 • Sabiedrības izglītošana par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 • Cilvēku ar īpašām vajadzībām interešu aizstāvība
 • Labdarība

Metodes, kā sasniegt mērķi

 • Semināri/diskusijas par aktuālām tēmām
 • Kursi kompetenču paaugstināšanai
 • Praktiskas nodarbības dažādos māksliniecisko prakšu žanros
 • Metodiskā palīdzība reģionu organizācijām
 • Meistarklases
 • Konferences
 • Informatīvas kampaņas
 • Pētnieciskais darbs (aptaujas, intervijas, datu analīze, novērošana)
 • Publikācijas un aktivitātes sociālajos medijos
 • Performances

Realizētāji

 • Fonda dalībnieki
 • Brīvprātīgie
 • Sadarbības partneri un atbalstītāji

 

 

* Pieņemta fonda valdes sēdē 2020.gada 15.februārī