Apvienība Radošie partneri

Esam uzsākuši apvienības “Radošie partneri” (RP) dibināšanu, ko bijām ieplānojuši pavasarī kopā ar klātienes konferenci, bet pandēmijas dēļ bija jāatceļ konferenci uz rudeni. Nu tā veiksmīgi noritējusi.

Varētu rasties jautājums – kādēļ dibinām šo apvienību?

Radošajos projektos un darbos esam daudzus gadus jau kopā – veidojam mūsu skaistos Nāc līdzās! festivālus, izstādes, uzņemam fotogrāfijas, veidojam koncertus, dziedam korī, rakstam dzeju, zīmējam svētku kartiņas, darbojamies kopā izglītojošos semināros un konferencēs un droši vien vēl ko šeit varētu minēt.

Taču, lai nākotnē vēl labāk mēs varētu aizstāvēt cilvēku ar īpašām vajadzībām vietu kultūrā un kultūrizglītības procesā, noteikti mums būtu lielāks spēks, ja mēs varētu pārstāvēt sevi apvienojoties. Jo visi zinām, ka kopībā ir spēks. Tādēļ ierosinām veidot pie Fonda Nāc līdzās! apvienību “Radošie partneri”. Tas mums (domājam gan Fondu Nāc līdzās!, gan tieši dalībnieku vadītās biedrības, grupas, gan arī individuālos dalībniekus) noteikti ļautu labāk realizēt dažādus projektus kultūras, kultūrizglītības un sociālajā sfērā. Idejiski būtu jauki, ja mēs varētu izveidot “Radošo partneru” filiāles kādā vai kādos no reģioniem. Bet tas protams laika jautājums. Vispirms ir nepieciešams izveidot apvienību.

Par apvienības dalībnieku var kļūt gan individuāla persona – cilvēks ar īpašām vajadzībām vai radošā grupa, gan biedrības, kurās piekopj dažādas kultūras aktivitātes. Zinot, ka skolas, kā valsts vai pašvaldības institūcijas nevar kļūt par šādu dalībnieku, piedāvājam par tādu kļūt mākslinieciskā kolektīva vadītājam un skolotājam.

Esam radījuši apvienības nolikumu un pieteikuma veidlapu. Ja vēlaties kļūt par apvienības dalībnieku, jums pieteikumā jāapliecina, ka esat iepazinies ar nolikumu un piekrītat tā mērķiem. Parakstītu (derīgs arī e-parakts) pieteikumu jāatsūta uz e-pastu: sarma.freiberga@naclidzas.lv