Vai fonds piešķir līdzekļus?

Fonds Nāc līdzās! nepiešķir līdzekļus, bet pats piesaista ziedojumus, lai veicinātu īpašo bērnu un jauniešu talantu attīstību un popularizēšanu.