Vai fonds piešķir līdzekļus?

Fonds Nāc līdzās! nepiešķir līdzekļus tiešā veidā, toties bieži līdzekļi tiek vākti netiešā ceļā – pārdodot bērnu mākslas darbus izstādēs un veicinot īpašus talantus ar stipendijām jaunu mākslas darbu veidošanai.