Kas var piedalīties festivālā “Nāc Līdzās”?

Festivālā var piedalīties bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām (cilvēki ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērni-bāreņi.) gan ar dziesmām, gan dejām, dzejoļiem, teatrāliem uzvedumiem u.c. sagatavotiem priekšnesumiem festivāla koncertam, kā arī dažādu žanru radošiem darbiem tēlotājmākslā vai lietišķajā mākslā. Festivāla koncertos un izstādēs var piedalīties bērni no 5-18 gadu vecumam, kā arī jaunieši, kas vecāki par 18 gadiem.