Kas var piedalīties festivālā “Nāc Līdzās”?

Festivālā Nāc līdzās! var piedalīties bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām (cilvēki ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērni bāreņi). To var darīt gan ar dziesmām, gan dejām, dzejoļiem, teatrāliem uzvedumiem u.c. sagatavotiem priekšnesumiem festivāla koncertam, kā arī dažādu žanru radošiem darbiem tēlotājmākslā vai lietišķajā mākslā. Festivāla koncertos un izstādēs var piedalīties gan bērni, gan pieaugušie cilvēki ar īpašām vajadzībām.