Kas mudina fondu veidot festivālu “Nāc līdzās”?

Dot bērniem ar īpašām vajadzībām iespēju parādīt savus talantus sev un citiem, tādējādi ar mākslas palīdzību veicinot integrēšanos sabiedrībā. Tas arī ir fonda galvenais “dzinējspēks”. Bērnu sniegtās patiesās emocijas un prieks liek, pārvarot visus šķēršļus, rīkot festivālu atkal un atkal.