Ar ko nodarbojas “Fonds Nāc līdzās!”?

Fonda Nāc līdzās! mērķis ir veicināt Latvijas un starptautisku kultūras un sociālās integrācijas projektu veidošanu. Projektu mērķauditorija ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Fonds izmanto dažādas kultūras aktivitātes kā instrumentu šīs mērķagrupas iekļaušanai sabiedrībā. Fonda uzmanības lokā ir arī vientuļi vecie cilvēki. Fonds organizē Integratīvo mākslas festivālu “Nāc Līdzās!”, veido dažādas radošās izstādes, apmācību seminārus pedagogiem, dažādas izglītojošas aktivitātes par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iestājas par viņu kultūrtiesībām. Fonda paspārnē darbojas jauniešu jauktais koris “Nāc līdzās! un ukuleļu spēles ansamblis.