Ar ko nodarbojas “Fonds Nāc līdzās!”?

Fonda Nāc līdzās! mērķis ir veicināt dažāda veida Latvijas un starptautisku kultūras un sociālās integrācijas projektu veidošanu. Projekti galvenokārt veltīti bērniem, bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, rūpējoties par šo bērnu vieglāku integrēšanos sabiedrībā, kā arī vientuļiem veciem cilvēkiem. Fonds organizējis integratīvo skatuves mākslas festivālu “Nāc Līdzās!” , bērnu deju festivālu “Sprīdītis”, veidojis raidījumu ciklus par bērniem invalīdiem un vēl daudz citus pasākumus.