Palīdzēsim Nāc līdzās! laureātiem piedzīvot vasaras radošo nometni!

Palīdzēsim Nāc līdzās! laureātiem piedzīvot vasaras radošo nometni!

Ķersterciema atpūtas kompleksā “Albatross” jau piecus gadus norisinās Nāc līdzās! radošā vasaras nometne, kurā fonda dziedošie un muzicējošie bērni un jaunieši ar īpāšam vajadzībām tiekas, lai profesionālas pedagogu un mākslinieku komandas vadībā koptu un attīstītu savus muzikālos talantus un pilnveidotu savus personības, iemācītos daudzas dzīvē vajadzīgas lietas, kuras diemžēl nemāca skolu programmās. Ar jauniešiem strādā gan fizioterapeiti, kas palīdz nostiprināt un koriģēt stājas problēmas, gan vokālie pedagogi, kas māca pareizi elpot un uzlabot dikcijas vai logopēdiskas problēmas, psihologi, runas speciālisti u.c. Bet kā konkrēts mākslinieciskais mērķis radošajā nometnē ir sagatavot programmu koncertam Nāc līdzās Ziemassvētkos! Paralēli intensīvai muzicēšanai tiek apgūta arī fotomāksla, kopā ar fotogrāfu Jāni Medni praktiski apgūstot fotomākslas paņēmienus. Ik gadu uz nometni brauc ciemiņi, fonda Nāc līdzās! atbalstītāji, kuri ar profesionāliem padomiem un ieteikumiem iedrošina jaunos māksliniekus turpināt attīstīt savus talantus. Nāc līdzās! laureāti ik gadu ar nepacietību gaida nometnes laiku, kad draudzība un mūzika apvieno sirdis!

Lai fonda talantīgie un radošie bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām turpinātu pilnveidot savas prasmes, attīstīt talantus, īstenot savus sapņus, esot kopā vasaras radošā nometnē, aicinām atbalstīt, zvanot uz Fonda Nāc līdzās! ziedojuma tālruni līdz 15.janvārim vai ziedojot fonda bankas kontā.

Palīdzēsim Nāc līdzās! laureātiem piedzīvot aizraujošu, radošu, neaizmirstamām emocijām piepildītu vasaras nometnes nedēļu Ķesterciema jūrmalā.

Nodibinājums Fonds Nāc līdzās!
Reģ.nr: 40008034471
Banka: a/s SWEDBANK
SWIFT: HABALV22
Konta Nr: LV35HABA0551031999299

Mērķis: Ziedojums vasaras radošai nometnei

Pievieno komentāru
  1. Send