Nāc līdzās! laureātu koncerts Talsos

22.oktobrī Talsu pilsētas Kultūras namā notika Integratīvā mākslas festivāla Nāc līdzās! laureātu koncerts, kurā piedalījās mūsu talantīgie jaunieši ar īpašām vajadzībām gan no Rīgas, gan Tukuma, gan Talsu novada – kopskaitā mūsu koncertsastāvā bijām 32 dalībnieki. Visi sabraucām ar prieku sirdīs par iespēju tikties un atkal apliecināt savus talantus uz skatuves.

Koncerta atbalstīšanā mums jāsaka paldies Talsu novada izglītības pārvaldei, kas mums sarūpēja iespēju uzstāties atjaunotajā Talsu kultūras namā. Nemaksājot par to īres maksu. Tāpat ļoti liels paldies skaņuoperatoram Atim, kurš mūsu koncertu apskaņoja varētu teikt kā brīvprātīgais, kas veic darbu bez atlīdzības. Un, protams, vislielākais paldies Raimondai Belickai, Talsu sākumskolas direktorei par atbalstu visās jomās!

Uz koncertu bija aicināti Talsu skolu audzēkņi – gan mazākie no 3. un 4.klasēm, gan vidusskolēni. Pēc koncerta apmeklējuma visiem skolēniem būs iespēja redzēto un tā iespaidā radušās domas pārrunāt klases audzināšanas stundās. Lai labāk saprastu, ko par iekļaujošo sabiedrību un bērniem/jauniešiem ar īpašām vajadzībām domā citi bērni, Fonds Nāc līdzās! ir sagatavojis speciālas anketas gan skolēniem, gan arī viņu skolotājiem un lūdzis tās aizpildīt. Pēc anketu rezultātu apkopošanas, ar iegūtajiem secinājumiem katrs varēs tuvāk iepazīties šeit – mūsu mājas lapā, kā arī tie tiks prezentēti starptautiskajā konferencē “Iekļaujoša izglītība – ceļš uz iekļaujošu sabiedrību” 2015.gada 2.aprīlī. Tie tiks apkopoti kopā ar citiem rezultātiem, ko fonds jau ieguva līdzīgi anketējot Daugavpils, Kuldīgas, Jelgavas, Valmieras un Rīgas skolēnus.

Fonda Nāc līdzās! pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu sapratni par iekļaujošu skolu un sabiedrību.

Un skatoties talsinieku pozitīvajās emocijās, ko viņiem izraisīja mūsu laureātu uzstāšanās, esam pārliecināti, ka tie, kas bija atnākuši uz koncertu, vēlētos mācīties vienā skolā un klasē ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

Fonda vadītājai Sarmai Freibergai patīk citēt Andrē Moruā vārdus: “Cilvēks par sevi nav nekas, – viņš aug tikai attieksmē pret līdzcilvēku. Neviens nav ES. Katrs ir MĒS. Tu un Es. Raidītājs un uztvērējs”.

Neliels vizuālais ieskats Talsu koncertā – šeit!

Pievieno komentāru
  1. Send