Fonda Nāc līdzās! Labdarības kartiņu akcija

Otro gadu Fonds Nāc līdzās! organizē Labdarības kartiņu akciju. Tajā aicināti piedalīties bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Pārsvarā tie ir bērni, kuri mācās speciālajās internātskolās vai klasēs ar speciālajām programmām, daudzi no viņiem ir bērnu namu audzēkņi.

Fondam, organizējot šo akciju, ir divi  mērķi:

1) parādīt pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai, ka bērni ar īpašām vajadzībām ir talantīgi un spējīgi radīt skaistus, estētiskus, emocionālus  un interesantus mākslas darbiņus;

2) veicināt labdarības un ziedošanas tradīciju attīstību Latvijā.

Šogad fonds sanēma pāri par 300 bērnu zīmētu un citādi veidotu Ziemassvētku apsveikumu kartiņas, no kurām tika atlasītas 36 pašas rūpīgākās, interesantākās un radošākās. Tās tad ceļoja uz Jelgavas tipogrāfiju, kura šajā akcijā ir fonda atbalstītāji un sadarbības partneri. Tika iespiests 500 000 kartiņu!  Tagad tās komplektā pa 5 kartiņām dodas pie adresātiem visā Latvijā.
Kartiņu saņēmēji tās var izmantot pēc saviem ieskatiem – paturēt sev kā Ziemassvētku dāvaniņu no akcijas dalībniekiem vai sūtīt tās tālāk saviem draugiem, radiem,  paziņām kā Ziemassvētku apsveikuma kartiņas.
Katrs kartiņas saņēmējs kartiņas otrā pusē var izlasīt kā sauc zīmējuma autoru, no kuras skolas/centra viņš ir.
Mēs ļoti ceram, ka ar šim bērnu brīnišķīgajām kartiņām mēs spēsim atnes kaut nedaudz svētku prieka ikvienā mājā, kuras pastkastītē tās nonāks.

Pievieno komentāru
  1. Send