Akcijas Palīdzēsim neredzīgajiem bērniem apgūt mūziku rezultāts jaunas klavieres

Esam ļoti priecīgi, ka Fondam Nāc līdzās! ir izdevies realizēt skaistu sapni – palīdzēt Strazdumuižas skolas bērniem mācīties mūziku.

Šovasar fonds aicināja gan sociālajos tīklos, gan ar avīzes “Diena” starpniecību ziedot naudu cēlam mērķim – bērnu izglītošanai mūzikā. Nauda bija vajadzīga, lai nopirktu skolai nepieciešamos mūzikas instrumentus. Aicinājām arī ar mūziku saistītus cilvēkus “pārrevidēt” savus mūzikas instrumentu arsenālus, varbūt, ka kāds stāv dīkā, jo bērni var mācīties arī uz lietotiem instrumentiem.

Tomēr nācās secināt, ka vasarā cilvēki uz ziedojumiem ir diezgan kūtri. Laikam jau nav pienācis Ziemassvētku siržu atvēršanās laiks. Tomēr bija arī atsaucīgi cilvēki kā Daina Tupule, Andris Fedotovs un Aleksandra Bērziņa, kuri vēlējās ar saviem ziedojumiem mums palīdzēt realizēt šo projektu. No sirds sakām paldies viņiem! Un tad, pievienojot Fonda savākto ziedojumu naudu lidostā “Rīga”, mēs spējām iegādāties skolai jaunas un labas YAMAHA digitālās klavieres!

Esam patiesi gandarīti, ka esam to spējuši izdarīt! Lai arī skolai vēl nepieciešamas arī bungas un akustiskās ģitāras, bet klavieres, kas ir pamatu pamatinstruments, nu ir skolā!

Tā kā vajadzības pēc citiem instrumentiem joprojām ir aktuālas, tad ziedojumu vākšana turpinās. Mēs vēl joprojām aicinām apzināt savus un savu draugu “kustamās mantas skapjus”, jo varbūt, ka tur tomēr ir kāda nelietota ģitāra, vai kāds cits mūzikas instruments, kurš ilgojas, lai to skartu rokas, kas vēlas uz tiem atskaņot mūziku :)

P.S. Tā kā vājredzības un neredzības gadījumā ir apgrūtināta eksakto mācību priekšmetu apguve, jauniešu ar smagiem redzes traucējumiem turpmākās izglītības jomas lielākoties ir valodas, mūzika (daudziem vājredzīgajiem un, īpaši, neredzīgajiem bērniem un jauniešiem ir ļoti labi attīstīta muzikāla dzirde), un citi humanitārie priekšmeti.

Bet, lai ko sasniegtu, šiem bērniem nākas ieguldīt lielāku piepūli savu mērķu realizēšanai, jau no mazotnes nepieciešams viņos attīstīt vēlmi, uzdrošināšanos un motivāciju būt aktīviem, lai pašrealizētos. Novērojumi rāda, ka neredzīgajiem bērniem ir raksturīga pasivitātes, savu spēju neapzināšanās vai pārvērtēšana, komunikācijas problēmas un nespēja patstāvīgi risināt sev svarīgus jautājumus. Bet arī šīs problēmas bieži vien ir atrisināmas, dodot iespēju sevi pierādīt jomās, kas padodas.

Tieši tāpēc viens no padziļinātu programmu apguves veidiem būtu mūzika, kas būtu iestrādājama izglītības programmās, kas daudziem jauniešiem vēlāk varētu kalpot gan par turpmāku ievirzi uz mūzikas mācīšanos savā profesionālajā izaugsmē, gan kā mācību procesā personību attīstoša daļa jebkuram bērnam.

Strazdumuižas skola ir internātskola, tur lielākā daļa audzēkņu dzīvo internātā. Tas dod iespēju arī tiem vājredzīgajiem un neredzīgajiem bērniem, kas nedzīvo Rīgā, un kam citādi nebūtu iespējas apmeklēt mūzikas skolas, to darīt šajā skolā uz vietas.

Fonda mājas lapas www.naclidzas.lv daudzos video un fotomateriālos varat pārliecināties, cik muzikāli talantīgi ir šie bērni. Kopš fondā ieviests “laureāta” tituls, Stradumuižas vokālisti un instrumentālisti vienmēr bijuši laureātu pulkā.

Visi, kas vēlas palīdzēt, ziedojumu ar norādi Mūzikas instrumentu iegādei neredzīgiem bērniem lūgums ieskaitīt:

Fonds Nāc līdzās!

Swedbankas kontā

HABALV22

konta nr: LV35HABA0551031999299

Prieks par davanu!

Fonda vadītāja Sarma Freiberga un Strazdumuižas mūzikas skolotāja Irēna Ozoliņa priecājas par jaunajām klavierēm!

Pievieno komentāru
  1. Send