2010.gada labdarības akcijas Nāc Līdzās Ziemassvētkos atbalstītāji

Nāc līdzās fonds izsaka lielu pateicību visiem, kas palīdzēja šī gada labdarības akcijas koncerta tapšanā- bez tik talantīgiem dalībniekiem un radošas organizatoru grupas koncerts noteikti nebūtu izdevies tik emocionāls un skaists! Paldies arī visiem viesiem, kas atrada savu laiku, lai atbalstītu koncerta dalībniekus klātienē un labdarības tirdziņā pirms koncertuzveduma Rundālē.

Bērnu un jauniešu sapņi labdarības akcijā „Nāc līdzas Ziemassvētkos!” realizējušies pateicoties AS Latvenergo, ilggadējie akcijas atbalstītāji ir LTV un LR,  šogad sakam paldies arī portālam Apollo.lv par informatīvo atbalstu.

Īpašs paldies šogad jāsaka Lattelecom darbiniekiem, kas, atverot savas sirdis, ir nodrošinājuši milzīgu atbalstu nākamā gada radošajai nometnei, kas vēl vairāk palīdzēs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām atklāt un pilnveidot savus talantus. Sakam paldies visiem 104 Lattelecom darbiniekiem, kas izvēlējās palīdzēt:

Eva Adamoviča, Toms Ābele, Vija Bezbaile, Gunta Bērziņa, Ģirts Bērziņš, Danuta Birka, Edgars Broks, Ieva Būmane, Ilze Casno, Inga Dance, Diāna Ertmane, Natālija Fjodorova, Marina Fonarjova, Dace Freimane, Jeļena Gendele, Astrīda Grīnberga, Inguna Ieviņa, Ilze Indriķe, Sigita Janvāre, Vera Jefimova, Gita Jēkabsone, Gunita Kalniņa, Mārtiņš Krievāns, Aija Krīvēna, Gaļina Krūmiņa, Anastasija Kurmangalijeva, Evita Kusiņa, Jurijs Lausovs, Laura Lāce, Nadežda Lobareva, Andris Logins, Aldona Lukaševiča, Kaspars Ļebedevs, Ineta Matvejeva, Andis Matvejevs, Toms Meisītis, Irēna Mekša, Normunds Melnieks, Gints Miķelsons, Sigita Muižniece, Natālija Ņikuļšina, Ināra Ostrovska, Ziedīte Paula, Sanita Paula, Eduards Pauls, Raimonds Pāne-Sermulis, Māris Petrovskis, Agnese Pētersone, Jānis Rapa, Irēna Raudive, Evija Reinika, Atis Rīsmanis, Ingrīda Rone, Ivars Rugājs, Olga Saliba, Aivars Siliņš, Jānis Spektors, Jānis Staseļuns, Jānis Stūris, Valdis Sudniks, Jana Šestopalova, Indra Šmite, Aija Švarcbaha, Ilze Tenberga, Irina Titova, Eduards Tutarašvili, Irina Ulbika, Jūlija Vaišļa, Roberts Vētra, Alla Vilaus, Dace Zvirgzdiņa, Ilze Žeidure, Oļegs Žigunovs, Jānis Ārmanis, Tatjana Dučenko, Gunta Eihmane, Sandra Jakubceviča, Ieva Laterere, Lita Litauniece, Līga Matīsiņa, Ērika Petrenko, Vineta Sadovska, Irina Dudaļeva, Jānis Irbe, Valentīna Ivanova, Ineta Juškēviča, Gints Korzāns, Ieva Meldrāja, Ainārs Rutks, Katrīna Saulīte, Sandra Tene, Oksana Tokareva, Gints Vītiņš, Armands Bērziņš, Raimonds Bitins, Dzintars Cipulis, Ģirts Dambekalns, Zane Jozepa, Aivars Kronbergs, Ēriks Krūmiņš, Edvīns Logins, Liena Milherte, Maksims Paškevičs un Jānis Plakanis.
Vēlreiz sakam paldies visiem, visiem, kas deva savu ieguldījumu, piepildot bērnu sapņus! Kopā Jūs esat radījuši brīnumu!

Pievieno komentāru
  1. Send