Helī Opincānes pateicība par svētkiem

Paldies, par skaistajiem svētkiem, sirsnīgo atmosfēru, lielo rūpi par mazajiem māksliniekiem.
Skolotājas informēja par uzaicinājumu uz pieņemšanu pie prezidenta 18.decembrī. Ja ir šāda iespēja, mēs bērniem labprāt nodrošinātu iespēju nokļūt uz šo tikšanos.

Vēlreiz paldies  visai Jūsu komandai, par sajūtu burvību, kuras baudījām ne tikai Domā, bet vēl visā mājupceļā, un vēl šorīt. Bērnu pozitīvās emocijas apliecina mājupceļš – visu ceļu līdz pat Raiskumam dziedāja, neviens ne mirkli neiesnaudās.