2006

Integratīvā mākslas festivāla Nāc līdzās! laureātu saraksts 2006

2006. gada 6.maijs, VEF Kultūras pils Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas radošā grupa priekšnesums Pavasara vīzija “Spārni un vējš” BIC “Mēs esam līdzās” deju grupa priekšnesumi “Nāc dejot” un “Smilšu...
Lasīt