Nāc līdzās! Zelta laureāti

Nāc līdzās! Zelta laureāti

No 2011. gada festivālā Nāc līdzās! ieviesta jauna tradīcija – Zelta laureāta diploma pasniegšana. Diplomu pasniedz ilggadējiem festivāla dalībniekiem, kas par laureātiem kļuvuši vairāk kā trīs reizes.

Zelta laureāta titulu 2016. gadā iegūst:

 • Kristaps Kaņuks ar repu “Veltījums”:
  Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas deju grupa “Inter&Nats” ar deju “Congo”.

Zelta laureāta titulu 2016. gadā saglabā:

 • Strazdumuižas internātvidusskolas neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem vokālais meiteņu trio – Amanda Nīcmane, Līva Paleja un Maija Fogele ar dziesmu “Kļavas lapa lielijās”;
 • Strazdumuižas internātvidusskolas neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem saksofonistu duets – Līva Paleja un Elīza Kupruka ar skaņdarbu “Kaķu duets”;
 • DAC “Cerību ligzda” kustību grupa ar kustību teātri – “Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”;
 • Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” –  “Zvaigžņu dzirksts trio” ar skaņdarbu “Džezs”;
 • Kristāna Bērziņa no Aizputes ar dziesmu “Div’upītes”.

___________________________________________________________________________

Par Zelta laureātiem 2015. gadā kļūst:

 • Strazdumuižas internātvidusskolas neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem saksofonistu duets – Līva Paleja un Elīza Kupruka – skaņdarbs “The Chicken”;
 • Kristiāna Bērziņa no Aizputes – dziesma “Ar dziesmu”.

Zelta laureāta titulu 2015. gadā saglabā:

 • Strazdumuižas internātvidusskolas neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem meiteņu vokālais trio un Edgars Fomičevs – dziesma “Bērīt’s mans kumeliņš”;
 • DAC Cerību ligzda kustību grupa – kustību teātris “Mana sirds”;
 • DAC Cerību tilts “Zvaigžņu dzirksts trio” – instrumentāls skaņdarbs “Impossible Mission”.

___________________________________________________________________________

Zelta laureāta titulu 2014. gadā iegūst:

 • Biedrība Rīgas pilsētas “Rūpju bērns “ – Zvaigžņu dzirksts trio ar skaņdarbu – “Eye of the tiger“;
 • DAC Cerību ligzda – Kustību grupa ar deju – “Dvēseles dziesma”;
 • Latvijas Nedzirdīgo savienības kultūras namS “Rītausma” – Deju kolektīvs ar melodeklamāciju – “Precē mani, Čigānzēn!”.

Zelta laureāta titulu 2014. gadā saglabā:

 • Strazdumuižas internātvidusskola neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem – meiteņu vokālais trio un Edgars Fomičevs ar dziesma “Meitiņa mīļā”.

Fonda Nāc līdzās! 2014 – GRAND LAUREATA (new):

 • DIĀNA PONASKOVA – Rīgas Stadiņa universitāte – dziesma “Moon river”;
 • IĻJA ORLOVS – Maltas 2. vidusskola – dziesma “O sole mio”;
 • ROBERTSW REINGOLDS – Rīgas DAC Cerību tilts – akordeona solo “Melanholiskais valsis”.

___________________________________________________________________________

Zelta laureāta titulu 2013. gadā saglabā:

 • Ratiņdejotāju grupa no Rīgas 45. vidusskolas un Rīgas 66. vidusskolas (Deja “Krāsainais maršs”)
 • Roberts Reingolds no dienas aprūpes centra “Cerību tilts” (Dziesma “Man bij’ dziesmu vācelīte”)
 • Diāna Ponaskova no Rīgas 45. vidusskolas (Dziesma “L-O-V-E”)
 • Iļja Orlovs no Maltas 2. vidusskolas ( Dziesma “My heart will go on”
 • Meiteņu trio – Amanda Nicmane, Maija Fogele, Līva Paleja no Strazdumuižas internātvidusskolas – vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem (Dziesma “Alfabēts”)

___________________________________________________________________________

Zelta laureāta diplomu 2012. gadā saņēma:

 • Meiteņu trio – Amanda Nicmane, Maija Fogele, Luīze Rimkūne no Strazdumuižas internātvidusskolas – vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

Zelta laureāta titulu 2012. gadā saglabā:

 • Ratiņdejotāju grupa no Rīgas 45. vidusskolas un centra “Mēs esam līdzās” (deja „Centies laimīgs būt”)
 • Iļja Orlovs no Maltas 2. vidusskolas (Leonards Cohen dziesma „ Hallelujah”)
 • Roberts Reingolds no dienas aprūpes centra “Cerību tilts” (Dziesma “Kur gaismeņa”)
 • Diāna Ponaskova no Rīgas 45. vidusskolas (Charlie Chaplin dziesma „SMILE“)

___________________________________________________________________________

Zelta laureāta diplomu 2011. gadā saņēma:

 • Ratiņdejotāju grupa no Rīgas 45. vidusskolas un centra “Mēs esam līdzās”
 • Kustību teātris no Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra
 • Iļja Orlovs no Maltas 2. vidusskolas
 • Roberts Reingolds no dienas aprūpes centra “Cerību tilts”
 • Diāna Ponaskova no Rīgas 45. vidusskolas

Zemāk varat iepazīties ar laureātu un zelta laureātu aprakstošo nolikumu:

Laureatu nolikums