Patronāža

Patronāža

Kopš 2007. gada festivāla Nāc līdzās! patronese ir Vaira Vīķe – Freiberga. Ar lielu prieku un entuziasmu patronese ir apmeklējusi mūsu koncertus, sadraudzējusies ar dalībniekiem un ikkatrā pasākumā ienes papildus sirds siltumu, mīļumu un prieku.

Fonds visu festivāla dalībnieku vārdā saka lielu paldies par atbalstu un draudzību visu šo gadu garumā.

Zemāk neliels atskats mūsu kopā pavadītajā laikā.

Ziemassvetku-prieks-1 Kopā-un-līdzās_2009-1 Pie-Īpašās-egles_2009-1 Ar-patronesi_2014 VVF-un-nedzirdīgo-skolas-bērni Ar-Kristianu-1 Koncertu-klausoties_2009-1 Pe1 Ar-Strazdumuiz2 vaira_lv