Darbu pabeigusi autsaideru darbu vērtēšanas žūrija

Darbu pabeigusi autsaideru darbu vērtēšanas žūrija

Pēc pamatīgas vērtēšanas ir noslēdzies žūrijas darbs pie iesūtītajiem autsaideru zīmējumiem, gleznojumiem, kuru autori ir Valsts sociālo aprūpes centru klienti. Kopā iesūtīti 189 darbi no visas Latvijas VSAC 14 filiālēm. No šiem darbiem 52 eksponāti bija jāatlasa klātienes izstādēm, kuras paredzētas gan Latvijā, gan Igaunijā. Pirmā klātienes izstāde paredzēta no 22.novembra – 31.decembrim LNB Konferenču centra vestibilā. Taču visi iesūtītie darbi tiks parādīti publikai digitālā veidolā, arī veidojot izstādi e-vidē.

Fonds Nāc līdzās! 2020.gada rudenī aicināja cilvēkus ar īpašām vajadzībām – gan fiziskiem, gan mentāliem funkcionēšanas traucējumiem, piedalīties projektā “Autsaideru māksla Latvijā”, kura mērķis ir atklāt jaunus, reizēm pie sevis klusībā paslēptus, radošus darbus. Vēlējāmies dot darbu autoriem iespēju kļūt publiski redzamiem ar saviem darbiem un saņemt sabiedrības atzinību par viņu veikumu. Ļoti gribējās iepazīstināt sabiedrību ar talantīgiem cilvēkiem, kas dzīvo un savu ikdienu vada valsts sociālās aprūpes centros jeb institūcijās. Daudzi no viņiem ļoti reti viesojas ārpasaulē, un tieši tādēļ jo vairāk gribējās, lai sabiedrība, kas savukārt neviesojas centros, iepazītu tuvāk šos talantīgos ļaudis. Un lai Latvijas sabiedrība pirmo reizi ieraudzītu autsaideru mākslu publiskā izstādē.

Darbu vērtēšanā strādāja žūrijas komisija 5 cilvēku sastāvā. Fonds pieaicināja talantīgās jaunās mākslinieces – Elīnu Brasliņu, Austru Hauks, Viviannu Mariu Stanislavsku un no fonda puses žūrijā strādāja valdes locekle Marta Bieriņa un valdes priekšsēdētāja un izstādes idejas autore Sarma Freiberga.

Lūk, viņu iespaidi pēc darba pabeigšanas:

 

Elīna Brasliņa:
“Piekrītot palīdzēt darbu atlasē, īsti nezināju, kas mani sagaidīs – taču katrs atvērtais attēls bija kā priecīgs atklājums. Mani pārsteidza tehniku, stilu un sižetu dažādība – no emocionāli ekspresīva triepiena līdz puantilistu cienīgai pacietībai un precizitātei, portreti, ainavas, klusās dabas, un vēl tik daudz kas! Tā kā pati nodarbojos galvenokārt ar bērnu grāmatu ilustrāciju, mani visvairāk uzrunāja darbi ar savdabīgām detaļām, izteiksmīgiem personāžiem un košiem krāsu salikumiem. Sevišķi prātā palikuši Naura Anševica flomāsteru zīmējumi, arī Artūra Čumaka sērijveida darbi, un Donāta Orliņa kompozīcija ar sauli un helikopteru. Atlases skumjā puse ir tā, ka kāds vienmēr paliek aiz strīpas, varbūt arī nepelnīti – tāpēc priecājos, ka izstādē tīklā būs redzami visi darbi, un tā būs pieejama daudz plašākam skatītaju lokam par to, kas apmeklēs izstādi bibliotēkā. Visi šie darbi ir pelnījuši, lai tajos iedziļinās, jo aiz katra ir kāds stāsts, sapnis, izlolota iecere vai pat sāpe, ko mēs, kas skatās no malas, ne vienmēr varam zināt un novērtēt, taču šīs sajūtas staro cauri un iespaido kaut vai neapzinātā līmenī. Liels paldies visiem, kas iesniedza darbus, jo tas prasa lielu drosmi – parādīt citiem savu veikumu.”

Vivianna Maria Stanislavska:
“Bija liels prieks redzēt un novērtēt jauno mākslinieku paveikto! Darbi ir ļoti dažādi – bija unikālā iespēja ieraudzīt pārsteidzošas, ikdienā nenovērotas tehnikas, atšķirīgus formu un krāsu lietojumus. Daži darbi izcēlās ar niansētu kolorītu, citi – ar spēcīgu līniju. Citi ar izcilu izvēlētās tehnikas lietojumu. Vairums mākslas darbu ir izteikti jūtīgi – it īpaši atšķirīgajās noskaņās un vizuālajos stāstos. Tomēr tiem visiem ir kopīga īpašība – patiesums un īstums, bez samākslotības. Tie stāsta par svarīgo, mīļo un iedvesmojošo, un vienlīdz bailīgo, uzmanīgo un nozīmīgo. Cienu ikkatra darba autoru! Tā tik turpināt!”

Austra Hauks:
“Darbu izvērtēšanas process nebija vienkāršs, jo visi iesūtītie darbi ir ārkārtīgi interesanti un iedvesmojoši. Daudzi no autoriem uzunāja ar ieturētu krāsu tonalitāti un stilistiku. Katrs no darbiem rāda unikālu pasaules redzējumu un iepriecina ar sižetisko daudzveidību.
Īpaši novērtēju pedagogu ieguldījumu jauniešu darbībā, jo vairākumā iesūtīto darbu jūtamas priekšzināšanas kompozīcijā, tehnikas izvēlē un harmoniskā tonalitātē. Darbi ir emocionāli spēcīgi un neatstāj vienaldzīgu. Izjutu lielu prieku atklājot jaunos talantus, bet vel lielāku izjutu atbildību pret izvērtēšanas procesu.”

Marta Bieriņa:
“Paldies autoriem par sniegto plašo emociju gammu, ko guvu apskatot fantastiskos darbus. Tik dažādi – ekspresīvi, kolorīti, spēcīgi tēli un atšķirīgais redzējums uz pasauli neatstāj vienaldzīgu. Šie darbi man ļāva ieskatīties pasaulē acīm, kādām to redz viņi. Ar nepacietību gaidu izstādes atklāšanu, lai redzētu darbus klātienē LNB, kā arī virtuālo izstādi, kurā būs pārskatāmi visu autoru darbi.”

Sarma Freiberga:
“Uzsākot šo projektu, bija bailes, vai vispār kāds atsauksies? Jo vairāk bailes pastiprinājās, kad rudenī pieauga spēkā Covid-19 pandēmija, kas ļoti smagi skāra tieši VSAC. Darbu apgrūtināja tas, ka nevarēju klātienē aizbraukt uz centriem, lai vairāk pastāstītu par ideju un klātienē satiktos ar cilvēkiem, tā vietā bija tikai digitāla komunikācija. Mēģināju motivēt centru darbiniekus, lai rosina cilvēkus pievērsties mākslai, kas novērstu domas no trakās pandēmijas un tādēļ drūmās ikdienas. Devām iesūtīšanas laika pagarinājumu. Cerību stars tomēr pavasarī uzspīdēja, darbi sāka pienākt viens pēc otra. Tad sapratu, ka esmu uz pareizā ceļa – šiem cilvēkiem ir vajadzība parādīt savus darbus citiem.

Darbi tiešām ir ļoti dažādi. No īstiem mākslas darbiem, jo vairāki autori pirms nonākšanas sociālās aprūpes centrā, ir mācījušies mākslas skolās, līdz pavisam primitīviem, bet emocionāli ne mazāk ekspresīviem. Vairākos darbos var saskatīt autoru iekšējo trauksmi, lielas emocijas, viņu sapņus pēc savām mājām. Biju ļoti, ļoti aizkustināta… Tādēļ mans vislielākais paldies centru darbiniekiem, kas šajā sarežģītajā situācijā atsaucās un palīdzēja ar darbu skenēšanu, fotografēšanu un atsūtīšanu! Paldies skolotājiem, kas strādā un māca iepazīt mākslas pasauli aprūpes centros! Tas noteikti ir ļoti svarīgi centru klientiem, lai viņu pasaule būtu krāsaināka un piepildītāka.”


 Klātienes izstādei izvirzīto darbu saraksts

 

VSAC “Kalkūni”:
 • Aigars Skrinda – “Smaidīgais cilvēciņš”;
 • Rinalds Batura – “Minecraft”.
VSAC “Kalupe”:
 • Elizaveta Popova – “Portreti”;
 • Ēriks Spiridovskis – “Ainava ar laivu”;
 • Jānis Berķis – “Divi Bērzi’;
 • Jānis Berķis – “Paradīzes sala”.
VSAC “Kurzeme” – Iļģi:
 • Normunds Minajevs – “Ainava”.
VSAC “Kurzeme” – Veģi:
 • Aigars Lejnieks – “Koša māja”;
 • Daiga Šimkusa – “Sēnes”;
 • Daiga Šimkusa – “Salūts”;
 • Krišjānis Kresse – “Košumkaķis”;
 • Nauris Anševics – “Ziemassvētki”;
 • Sniedze Reine – “Pavasaris”.
VSAC “Latgale” – Krastiņi:
 • Juris Slišāns – “Jautrais velniņš”.
VSAC “Liepāja”:
 • Anna Smelova – “Anna”;
 • Arnis Baltavičs – “Mēnesnīcā”;
 • Artis Brūns – “Džeris”;
 • Rūdolfs Lange – “Lietus vai Optimists”;
 • Silvis Lankovskis – “Hugo”;
 • Sintija Kalniņa – “Prieks”;
 • Sintija Kalniņa – “Rūķīši Liepājā”.
VSAC “Rīga” – Kalnciems:
 • A. Endriekus – “Burvju sēnes”;
 • I. Andersons – “Mīlestība”;
 • N. Hincenbergs – “Rīga 3”.
VSAC “Zemgale” – Valka:
 • Andrejs Jeļizarovs – “Sporta mašīna”;
 • Dimitrijs Jeļizarovs – “Skola”;
 • Ņina Krivicka – “Pavasaris”.
VSAC “Zemgale” – Iecava:
 • T. Tjukačeva – “Pavasaris”;
 • V. Mauševiscs – “Putni atnes pavasari”;
 • H. Ķereve – “Dejotāja”;
 • A. Riņķis – “Taņa”.
VSAC “Zemgale” – Jelgava:
 • Edmunds Jaundzems – “Puiša portrets” (sēdošs);
 • Ilona Ekšteine – “Ilgas pēc draugiem”;
 • Rolands Leonovs – “Naglas galva”;
 • Zina Racjukaitite – “Viesi no Galaktikas”.
VSAC “Zemgale” – Ziedkalne:
 • Aleksandrs Šemats – “Pastelis – klusā daba ar zivi”;
 • Vadims Perepečins – “Sarkanie bērzi”;
 • Vadims Perepečins – “Pastelis – krāsainie jumti”.
VSAC “Zemgale” – Lielbērze:
 • Artūrs Čumaks – “Autobusi”;
 • Donāts Orlinis – “Vasara”;
 • Edgars Bērmanis – “Emocijas”.
VSAC “Zemgale” – Ropaži:
 • Aivars Brēmšmits – “Bites ābeļziedos”;
 • Ina Žuravska – “Ābeļziedi”;
 • Kazis Kaminsks – “Rudens krasts”;
 • Kazis Kaminsks –  “Stari”.
VSAC “Zemgale” – Ķīši:
 • Zigmonts Ķeķis – “Tulpju dobe”;
 • Zigmonts Ķeķis – “Pienenes”;
 • Elga Klauzele – “Mincītis”;
 • Elga Klauzele – “Tulpes”;
 • Dace Kaļķukalna – “Putni”;
 • Juris Fenhens – “Ainava 2”;
 • Inta Veidemane – “Ainava”.
Pievieno komentāru
 1. Send