Skolotājas Lidijas atsauksme par nometni

Skolotājas Lidijas atsauksme par nometni

Katru nometnes dienu es mācījos no nometnes bērniem ticību sev, pacietību, draudzību, brīvību un gudrību. Visi bija labi vokālie mācekļi, bet vēl labāki garīgie skolotāji.

Nometnes gars bija nepārspējams! Atbraukusi mājās cenšos saglabāt šo emocionālo noskaņu. Visiem milzīgs paldies par to, ka dalījāt ar mums šos neaizmirstamos mirkļus.