Skolotājas Jūlijas atsauksme par Nāc līdzās! nometni

Šajā vasarā man bija iespēja strādāt ar bērniem, ”Nāc līdzās” nometnes dalībniekiem. Kaut tikai nedēļa, bet tā bija aktīva, radoša un atklājumu pilna. Pateicoties šiem bērniem tagad es savādāk uztveru šo pasauli. Viņu dzīvesprieks , cerība, vēlme mācīties iedvesmoja mani.

Nedēļa pagāja aktīvi darbojoties. Mēs dziedājām, muzicējām un improvizējām gan kopā, gan individuāli. Bērniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes: brošu darbnīca, ekskursijas, profesionāla fotogrāfa lekcija, baseins, mediķu lekcija. Katra diena bija bagāta ar notikumiem un iespaidiem.

Tagad mans draugu pulks ir paplašinājies. Es ceru, ka  tā bija pirmā, bet ne pēdējā tikšanās ar jaukiem, dzīvespriecīgiem, mērķtiecīgiem cilvēkiem.