Raita Stepāne par Nāc līdzās! jubilejas Lielkoncertu RSU!

Paldies par jauko un patiesi sirsnīgo Nāc līdzās! jubilejas Lielkoncertu RSU!
Esmu pārliecināta, ka ikviens, kam bija iespēja klātienē vērot Lielkoncertu, to nenožēlo ne mirkli.
Manuprāt, šogad Nāc līdzās! dalībnieki savā profesionālajā varēšanā ir sasnieguši vēl nebijušus augstumus!
Ticu, ka izdosies piepildīt vēl vienu fantastisku ieceri – meitenēm piedalīties festvālā Pēterburgā.

Kad šodien skolā stāstīju meitenēm par vakar redzēto, meitenes atcerējās fantastisko egli un koncertu Rundālē, piparkūku darbnīcu un iespēju Elitas Patmalnieces vadībā palīdzēt koncerta dalībniekiem uz skatuves būt vēl skaistākiem. Meitenes runāja, ja arī šogad būs tāda iespēja un vajdzība, viņas ļoti labprāt palīdzētu darināt tērpus, eglīšu rotas un, protams, arī piparkūkas. Jo iespēja līdzdarboties Nāc līdzās! pasākumos ir brīnišķa iespēja ikvienam darīt kaut ko gaišu un labu.

Paldies visiem un it īpaši Sarmai Freibergai!