Jūlijas un Tatjanas Nāc līdzās radošās nometnes 2013 iespaidi

Skolotāja Jūlija: Saulainajā un siltajā augusta mēnesī mēs atkal izbaudījām laiku kopā Fonda Nāc līdzās! radošajā nometnē. Nomentes dalībnieki piedalījās dažādos pasākumos profesionālas komandas uzraudzībā. Katram projekta dalībniekam bija iespējas veidot brīvo muzicēšanu, kas, savukārt, veidoja ļoti pozitīvu noskaņojumu, kur katrs dalībnieks pārsteidza ar savu kreativitāti skaņu izvēlē un interpretācijā. Vislielākais gandarījums bija no tā, ka vienkāršais iedziedāšanās vingrinājums var izvērsties par pilnvērtīgu skaņdarbu, kad katrs dalībnieks var ne tikai dziedāt, bet arī papildināt viens otru ar visdažāko instrumentu palīdzību. Improvizācijas rezultātā katrs dalībnieks atbalstīja viens otru šīs ‘’spēles’’ laikā.

Nometnes dalībnieki apmeklēja pērļošanas darbnīcu, kur katrs radīja visdažādākos rokdarbus, katrs rādīja sava skaistuma izpausmi, uzzināja par „papjē mašē” tehniku. Ļoti noderīgs un pamācošs, kā arī informatīvs materiāls par higiēnu, meitenēm tika pasniegti make-up pamati. Neskatioties uz dzīves apstākļiem, piedzīvotiem brīžiem, katrs no mums savā būtībā esam aktieri, tādējādi katram dalībniekam bija iespēja ne tikai parādīt, bet arī savā ziņā pierādīt sevi improvizācijas teātrī. Noslēgumā gribu pateikties visiem Nāc līdzās! dalībniekiem par atsaucību, sirsnīgumu un viesmīlību visdažādākajos tās izpausmes brīžos. Šis pasākums ir tiešām nepieciešams visiem – gan vecākiem, gan jauniešiem un arī skolotājiem. Man bija neaprakstāmi interesanti piedalīties šajā nometnē, dalīties, kā arī gūt jaunu pieredzi.

Skolotāja Tatjana: Gribētos vēl pie teiktā piebilst, ka man šī nometne kļuvusi jau kā tradīcija, kā ģimenes svētki vai kaut kas līdzīgs, kad visi sanāk kopā un piedzīvo nelielu emocionālo ceļojumu. Pazūd tā ikdienas realitāte un problēmas, pazūd sāpes un bailes – ir tikai mīļākā sirdslieta: kādam dziedāšana un skaitīšana (repošana), kādam dejošana vai teatrāla improvizācija, citam vienkārši brīvā laika pavadīšana, taču visi kopā veido vienu veselumu.

Šogad bērniem un jauniešiem ir grūts uzdevums, jo organizatoriem radās ideja veidot kori un dziedāt dzīvās mūzikas pavadījumā kopā ar orķestri. Tas prasa lielas pūles no izpildītājiem, kā arī no pavadošās grupas. Bet mēs negribam apstāties pie sasniegtā un mūsu mērķiem ir arvien augstāka latiņa.

Esmu pilnīgi parliecināta, ka ar mūsu saliedēto komandu, profesionālo pedagogu palīdzību un nerimstošo gribasspēku mēs sasniegsim iecerēto un baudīsim gandarījumu un prieku par paveikto, par darbā ieguldīto. Kopā mēs varēsim sniegt vissirsnīgāko koncertu Ziemassvētkos, kuram tik centīgi gatavojāmies nometnes laikā.