Ināras Štokas atsauksme par fonda darbību

Bērniem un jauniešiem ar invaliditāti sapnis par iekļaušanos vienotā sabiedrībā, tiek realizēts ar Fonda „Nāc līdzās” veidotajiem pasākumiem un aktivitātēm. Šeit bērniem un jauniešiem ir iespēja apliecināt savus talantus mākslinieciskajā jaunradē. Arī mūsu skolas, Upesgrīvas speciālās internātpamatskolas struktūrvienības „Valgale”, audzēkņi aktīvi cenšas piedalīties pilnīgi visos pasākumos, konkursos un nometnēs. Jaunieši ļoti gaida un rūpīgi gatavojas jau par tradīciju kļuvušajiem pasākumiem: Ziemassvētku apsveikumu kartiņu zīmēšanai, Ziemassvētku tirdziņam, radošo darbu izstādei un emociju bagātajam Ziemassvētku koncertam.

Esam aizrāvušies ar izstrādājumu gatavošanu jau nākamā gada tirdziņam. Pilnīgi visi, gan lieli, gan mazi, skolā meklē un atrod arvien jaunas idejas rokdarbu izstādei. Mūsu dalībnieku pulciņš kļūst kuplāks, azartiskāks.

Ļoti priecājamies par iespēju ņemt dalību šādos pasākumos un no sirds pateicamies par fonda „Nāc līdzās” dotajām iespējām.

Uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk, un lai izdodas iecerētais.