Elita Giptere par Nāc līdzās!

Festivāls Nāc līdzās! ir sirds siltuma caurstrāvots pasākums.
Uzdrošināšanās, neaprakstāmās emocijas un pašvērtējuma paaugstināšanās – to visu bērni gūst no dalības festivāla pasākumos.