Biedrības “Sūrābele” pateicība fondam

Nāc līdzās! vadītājai un pārējiem labiem gariņiem, kas dara svētīgu darbu.
Pēc koncerta Doma baznīcā kāda klausītāja teica: “Šādi koncerti, protams,  ir vajadzīgi šiem bērniem, bet daudz vairāk tie ir vajadzīgi mums veselajiem”. Tādi brīži palīdz labāk saprast dzīves jēgu, sūtību un sakārtot dvēseli.

Biedrības “Sūrābele” vārdā liels paldies par sadarbību un arī šiem dvēseliskajiem mirkļiem.

2012.gada nogalē.