Individuālie

Mūsu festivālu un projektu veiksmīgā norisē un organizēšanā palīdzējuši ne tikai dažādi uzņēmumi, bet arī daudzi cilvēki individuāli, veltot savu laiku, darbu un nesavtīgu palīdzību.

Paldies Nāc līdzās Ziemassvētkos 2016 atbalstītājiem:

Paldies par sadarbību un atbalstu: AS Latvenergo

Muzikāliem vadītājiem – Gunāram Kalniņam un Jānim Ķirsim

Jauniešu korim “Kamēr…”, DD orķestrim un diriģentam Jānim Liepiņam

Režisoram – Valdim Pavlovskim

Scenogrāfei – Maijai Jansonei

Gaismotājam Egilam Kupčam

Koncerta vadītājiem – Martai Bieriņai un Mārim Skrodim

Māksliniekiem:

 • Gunāram Kalniņam
 • Dainim Skutelim
 • Daumantam Kalniņam
 • Elzai Rozentālei
 • Emīlam Balcerim
 • Goran Goram
 • Ievai Akuraterei
 • Ievai Sutugovai
 • Jānim Liepiņam
 •  Kasparam Zemītim
 • Kristīnei Prauliņai
 • Laimai Jansonei
 • Maratam Ogļezņevam
 • Mārcim Auziņam

Brīvprātīgajiem palīgiem:

 • Zanei Šurnai
 • Dacei Mednei
 • Vinetai Dūčei
 • Elizabetei Pavlovskai
 • Elīzai Kirmuškai
 • Gatim Valainim
 • Annai Dekterjovai
 • Dacei Nikmanei
 • Martai Bieriņai
 • Maijai Bērtiņai
 • Diānai Ponaskovai
 • Vikijai Lešinskai
 • Dinai Golubevai
 • Rasai Golubevai
 • Anetei Freimanei
 • Bārbalai Ostrovskai
 • Darjai Triznai

Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas audzēknēm:

 • Lindai Lielauzai
 • Annijai Šložai
 • Santai Jaunbērziņai
 • Aritai Raubiškai
 • Katrīnai Pundurei
 • Janai Pukudruvai
 • skolotājai Ingai Brigaderei Johansonei

TS Dance Academy dejotājām un skolotājai Initai Saleniecei

Paldies pedagogiem:

 • Irēnai Ozoliņai
 • Rūdolfam Bērtiņam
 • Valdai Dzenei
 • Dainim Tarasovam
 • Viesturam Samtam
 • Agritai Mihailovai
 • Nadeždai Pisarevai
 • Visām b/d “Bitīte” audzinātājām
 • Inetai Bērziņai
 • Jevgenijam Butorinam
 • Ievai Altrofai
 • Mārītei Ošai
 • Aigai Rikmanei
 • Natālijai Bogdanovai

 


 

Paldies Nāc līdzās Ziemassvētkos 2015 atbalstītājiem:

Paldies par sadarbību un atbalstu: AS Latvenergo un SIA Narvesen Baltija

Uldim Marhilevičam un visiem orķestra māksliniekiem
Jēkabam Ozoliņam par instrumentāciju radīšanu orķestrim
Liepājas kamerorķestrim un Guntim Kolertam
Režisoram Valdim Pavlovskim
Scenogrāfei Maijai Jansonei
Gaismu māksliniekam Egilam Kupčam
Koncerta vadītājiem Martai Bieriņai un Mārtiņam Kalitam
Personīgs paldies Gintam Dzirniekam

Māksliniekiem:

 • Evitai Zālītei
 • Ilonai Bagelei
 • Aijai Andrejevai
 • Rūtai Dūdumai
 • Ivo Fominam
 • Jānim Ķirsim
 • Laurim Reinikam
 • Guntim Veitam
 • Rūdolfam Bērtiņam
 • Nikolajam Puzikovam
 • Agnesei Egliņai
 • Aivaram Hermanim

Brīvprātīgajiem palīgiem:

 • Zanei Šurnai
 • Dacei Mednei
 • Vinetai Dūčei
 • Artūram Liepiņam
 • Elizabetei Pavlovskai
 • Ievai Dzintarei
 • Gatim Valainim
 • Annai Dekterjovai
 • Dacei Nikmanei
 • Ivonnai Sabīnei Dambrehtei
 • Judītei Strielai
 • Ralfam Ābelem
 • Laurai Kravecai
 • Gundaram Veitam
 • Martai Bieriņai
 • Evitai Laurei
 • Sandijai Kadegai
 • Ievai Kalniņai
 • Maijai Bērtiņai
 • Diānai Ponaskovai
 • Vikijai Lešinskai

 

Paldies Nāc līdzās Ziemassvētkos 2014 atbalstītājiem

 • Profesionālajam pūtēju orķestrim Rīga un tā mākslinieciskajam vadītājam un galvenajam diriģentam Mārtiņam Ozoliņam
 • Vokālai grupai Framest un tās vadītājam Jānim Ķirsim

Solistiem:

 • Evitai Zālītei
 • Ievai Akuraterei
 • Ilonai Bagelei
 • Ievai Sutugovai
 • Dainim Skutelim
 • Andrim Ērglim
 • Atim Ieviņam

Mūziķiem:

 • Jēkabam Ozoliņam
 • Jānim Miltiņam
 • Gunāram Igaunim

Režisoram Valdim Pavlovskim

Scenogrāfei Maijai Jansonei

Koncerta vadītājiem Martai Bieriņai un Jānim Rozītim

Personīgs paldies:

 • Jānim Ozoliņam
 • Vēsmai Vītolai
 • Gintam Dzirniekam
 • Jānim Mežinskim
 • Līgai Ciprusei
 • Aigaram Grāveram
 • Rihardam Šešo
 • Jolantai Karelei

Paldies pedagogiem:

 • Irēnai Ozoliņai
 • Airai Birziņai
 • Rūdolfam Bērtiņam
 • Valdai Dzenei
 • Dainim Tarasovam
 • Olgai Pīrāgai
 • Ievai Samtai-Altrofai
 • Viesturam Samtam
 • Anitai Geidānei
 • Ingum Leilandam
 • Jevgenijam Butorinam
 • Reginai Grebežniecei
 • Danai Kalpiņai Geidai
 • Agritai Mihailovai
 • Nadeždai Pisarevai
 • Tatjanai Larionovai
 • Jūlijai Pecevičai
 • Tatjanai Mihejevai
 • Vinetai Snipkei
 • Solvitai Erdānei
 • Dacei Zauerei

 

Paldies brīvprātīgiem palīgiem:

 • Zanei Šurnai
 • Dacei Mednei
 • Vinetai Dūčei
 • Artūram Liepiņam
 • Elizabetei Pavlovskai
 • Ievai Dzintarei
 • Gatim Valainim
 • Uģim Kūmam
 • Rasai Golubevai
 • Rihardam Goldmanim
 • Valteram Geidem
 • Diānai Ponaskova
 • Veronikai Simoņenkovai
 • Rēzeknes augstskolas studentiem

 

Paldies par sadarbību un atbalstu:

 • AS Latvenergo
 • SIA Narvesen Baltija
 • AS Latvijas valsts meži
 • Latgales vēstniecības GORS kolektīvam
 • Maiznīcai Dona
 • Bistro Silva
 • Radisson Blu Ridzene hotel
 • Profesionālai vizāžistu skolai Imuarti Studio
 • Rīgas stila un modes profesionālai vidusskolai
 • SIA Latgales ziedi

 

Paldies par sadarbību un brīvprātīgo darbu Lielkoncertā RSU 2014.gada 15.aprīlī un tā sagatavošanā

 • Ruslanam Antropovam (Fotogrāfs)
 • Martai Bieriņai un Jānim Rozītim (Programmas vadītāji)
 • Brīvprātīgajiem no Jelgavas Gata Valaiņa vadībā (gan reģionālajā festivālā Zemgalē, gan Lielkoncertā Rīgā)
 • Dacei Mednei
 • Zanei Šurnai

 

Labdarības akcija Nāc līdzās! Ziemassvētkos 2013!

Fonds Nāc līdzās! saka mīļu paldies par sirds siltumu Nāc līdzās! Ziemassvētkos 2013 koncerta māksliniekiem:

 • Ilonai Bagelei
 • Kristīnei Zadovskai
 • Evitai Zālītei
 • Jānim Apeinim
 • Ingum Pētersonam
 • Ievai Akuraterei
 • Aijai Andrejevai
 • Ievai Sutugovai
 • Antrai Stafeckai
 • Zigfrīdam Muktupāvelam
 • Goran Goram
 • Donam
 • Atim Ieviņam
 • Nikolajam Puzikovam
 • Tatjanai Larionovai
 • Jurim Lasinskim
 • Liepājas simfoniskajam orķestrim un diriģentam Atvaram Lakstīgalam
 • Jauniešu korim Kamēr… un diriģentam Jānim Liepiņam

 

Visiem Integratīvā mākslas festivāla Nāc līdzās! laureātiem, viņu vecākiem un skolotājiem!

Programmas vadītājiem:

 • Martai Bieriņai un Jānim Rozītim
 • Kostīmu un stila māksliniecēm Jolantai Karelei un Līgai Ciprusei.
 • Svētku egles rotātājiem no Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem un sk. Raitai Stepānei.

 

Rīgas stila un modes profesionālā vidusskolas skolotājai un meitenēm.

 

Brīvprātīgajiem palīgiem:

 • Diānai Ponaskovai
 • Zanei Šurnai
 • Uģim Kūmam
 • Eizabetei Pavlovskai
 • Undīnei Apsānei
 • Dacei Mednei
 • Inārai Kļaviņai
 • Vinetai Dūčei
 • Artūram Liepiņam
 • Gundegai Ozoliņai

 

Jelgavas brīvprātīgo komandai Gata Valaiņa vadībā:

 • Sergeijam Pušakovam
 • Valteram Geidam
 • Kristapam Krastiņam
 • Endijam Somam
 • Edgaram Rozenfeldam
 • Dinai Golubevai
 • Diānai Cabijai
 • Robertam Kroģerim
 • Vaivai Elzai Ribakai
 • Elvai Golubevai
 • Oksanai Beresņevai
 • Alekseijam Malihinam
 • Gatim Valainim
 • Evai Vītolai
 • Tomasam Božai

 

Florbola kluba Kurši komandas puišiem

Paldies par Nāc līdzās! Lielkoncertu 2013:

 • Ruslanam Antropovam (Fotogrāfs)
 • Martai Bieriņai un Jānim Rozītim (Programmas vadītāji)

 

Brīvprātīgiem no Jelgavas:

 • Gatim Valainim
 • Alekseijam Malihinam
 • Zanei Vēciņai
 • Elvai Golubevai

 

Paldies par Nāc līdzās Zemgalē! 2013 brīvprātīgo apvienībai Brīvprātīgie Jelgavai:

 • Robertam Kroģerim  ( Programmas vadītājs)
 • Vaivai Elzai Ribakai ( Programmas vadītāja)
 • Alekseijam Malihinam ( Palīgs pie Skaņu pults)
 • Kitijai Mišinai ( Reģistrācija)
 • Sandai Eglītei ( Reģistrācija)
 • Oksanai Berisņevai ( Mākslinieku telpu ierādītāja)
 • Gatim Valainim ( Komandas koordinators )

 

Paldies par atbalstu Nāc līdzās Ziemassvētkos! 2012:

 • LNO solistei Ilonai Bagelei
 • LNO solistam Guntaram Runģim
 • LNO solistam Jānim Apeinim

 

Dziedātājiem:

 • Emīlam Balcerim
 • Ievai Sutugovai
 • Goran Goram
 • Antrai Stafeckai
 • Nikolajam Puzikovam
 • Kālim Auzānam un Nepieradinātā Folka orķestrim
 • Intam Teterovskim un korim Balsis
 • Nacionālā teātra aktrisei Marijai Bērziņai
 • Muzikālajam vadītājam – Aigaram Grāveram

 

Režisoram – Valdim Pavlovskim

Scenārija autors – Kārlim Anitenam

Scenogrāfam – Maijai Jansonei

Video montāža – Rihardam Sešo

 

Vokālajām skolotājām un back vocal dziedātājām:

 • Tatjanai Larionovai
 • Lidijai Breskai
 • Jūlijai Peceičai

 

Brīvprātīgiem palīgiem:

 • Uģim Kūmam
 • Vēsmai Vītolai
 • Dacei Mednei
 • Artūram Liepiņam
 • Elizabetei Pavlovskai
 • Martai Kuļevskai
 • Dacei Krīgerei
 • Annai Ņikifonovai
 • Zanei Žurnai
 • Vinetai Dūčei
 • Maijai Trikulei
 • Jolantai Karelei
 • Līgai Ciprusei
 • Agritai Ozolai
 • Jānim Pastaram

 

Jauniešiem no biedrības radošās apvienības  – TREPES:

 • Agritai Ozolai
 • Jānim Pastaram
 • Dagnei Frankovičai
 • Kristapam Runcim no Jauniešu organizāciju apvienības IMKA Latvija.

 

Profesionālās vizāžistu skolas meitenēm:

 • Irinai Sališai
 • Vēstai Levčenko
 • Diānai Vondai

 

Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskolai:

 • skolotājai Sandrai Pelnei
 • Sabīnei Kondratovičai
 • Ilutai Ulmei
 • Ketijai Oliņai
 • Emai Valčiukaitei

 

Paldies sakām:

 • Ivetai Mielavai
 • Baibai Palkavniecei
 • Indrai Rubenei
 • SEB bankas Kuldīgas filiāles pārvaldniecei Ingai Kalteniecei
 • uzņēmējam Egilam Juškam
 • māksliniecei Vēsmai Vītolai
 • Japānas vēstniekam V.E. Takashi Osanai ar kundzi Keiko Osanai
 • Taipejas misijai, īpaši vadītājam David C. Y. Wang kungam
 • Ķīnas Tautas Republikas vēstniekam V.E. Hu Yeshun
 • Nīderlandes Karalistes vēstniecībai, īpaši C. J. Groeneveld kungam
 • Norvēģijas Karalistes vēstniecībai, īpaši Kirsti Bones kundzei un Sverre Daehlen kungam
 • Valmieras k/c vadītājai Vairai Krauklei
 • Kuldīgas k/c vadītājai Intai Burnevicai
 • Jelgavas k/c vadītājam Mintautam Buškevicam
 • Jelgavas izstāžu koordinatorei Santai Sīlei
 • Daugavpils teātra direktoram Miervaldim Brodovam
 • Daugavpils jauniešu centra vadītājai Ainai Jansonei
 • Valmieras k/c darbiniecei Līgai Kokorēvičai
 • Valteram Krauzem
 • mūziķim Aigaram Grāveram
 • mūziķim, komponistam Gunāram Kalniņam un GG Choir
 • diriģentam Mārim Kupčam
 • režisorei Laurai Grozai
 • režisoram Valdim Pavlovskim
 • scenāristam Kārlim Anitenam
 • scenogrāfei Maijai Jansonei
 • pasākumu vadītājam Jānim Rozītim
 • rakstniecei Norai Ikstenai
 • tērpu māksliniecei Elitai Patmalniecei

 

Dziedātājiem:

 • Kristīnei Zadovskai
 • Ilonai Bagelei
 • Evitai Zālītei
 • Armandam Siliņam
 • Sergejam Jēgeram
 • Ievai Akuraterei
 • Ievai Sutugovai
 • Andrim Ērglim
 • Martam Kristianam Kalniņam
 • Dainim Skutelim
 • Kasparam Zlidnim
 • Gustavo
 • Raimondam Gusarevam
 • Ievai Kerēvicai
 • Kārlim Būmeisteram
 • Atim Ieviņam
 • Jānim Stībelim
 • Rudītei Būmanei
 • mūziķiem Oskaram un Raimondam Petrauskiem
 • aktrisei Rēzijai Kalniņai
 • Zanei Dombrovskai
 • Renāram Kauperam
 • Nikolajam Puzikovam
 • Grupām: Musiqq, Melo M, Limonāde un Lady’s Sweet
 • saksofonistam Tomam Rudzinskim
 • mūziķim Zigfrīdam Muktupāvelam
 • komponistam Valtam Pūcem
 • komponistam Jānim Lūsēnam
 • Rīgas Doma zēnu korim